Palvelut

  • Henkilöstöpäällikön tuottamat palvelut
  • Työkykyjohtamisen kehittäminen ja työkalujen rakentaminen
  • Työnjohtovalmennukset

Esimerkiksi:

HR-toimintamallien luominen ja ylläpito

  • rekrytointi-/perehdytysprosessin ylläpitoon liittyvät tehtävät ja toimeksiannot
  • kehityskeskusteluprosessin rakentaminen ja seuranta
  • esimiestyön vahvistaminen ja näihin liittyvien esimiestyön työkalujen ja työsuhdepelisääntöjen yhtenäistäminen tai laatiminen
  • esimiesvalmennukset ja jalkautus valmistuneiden lakisääteisten ja yleisten HR-ohjeiden osalta
  • HR-toimintojen vuosikellon (mm. työsuojeluorganisaatio) ylläpito sekä yleiset henkilöstöpäällikön tehtävät sopimuksen mukaan