Yhteistoiminta

Tavoitteena palvella asiakasyritystä johtoa ja henkilöstöä arvostaen sekä kuunnellen yhteistoiminnan eri osa-alueissa. 

Yhteistoiminta yrityksissä

Yhteistoimintaneuvottelut yleisistä suunnitelmista, periaatteista ja tavoitteista

 • Mahdollisuus valita räätälöidysti seuraavista kokonaisuuksista kaikki tai valikoiden yrityksen koon mukaan
 • Työhönotossa noudatettavat periaatteet ja käytännöt
 • Henkilöstösuunnitelma ja koulutustavoitteet
 • Osaamisen kehittämisen toimintamalliin liittyvät muutokset
 • Vuokratyövoiman käytön periaatteet, ilmoitukset ja jatkettu neuvottelumenettely
 • Yrityksen sisäinen tiedottaminen
 • Tasa-arvosuunnitelma, yhdenvertaisuussuunnitelma
 • Päihdeohjelma
 • Työkyvyn varhaisen tuen/välittämisen toimintamalli
 • Tekninen valvonta
 • Sähköpostin ja tietoverkon käyttö

Yhteistoimintaneuvottelut 

 • Yhteistoiminnan muutoksista aiheutuvat henkilöstövaikutukset ja töiden järjestelyt
 • Paikalliset sopimukset
 • Yhteistoimintaneuvottelut liikkeen luovutuksen yhteydessä
 • Yhteistoimintaneuvottelut työvoiman käyttöä vähennettäessä
  • yt-prosessiin liittyvät kirjalliset dokumentit, viranomaisilmoitukset, lomakkeet
  • työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma
  • muutosturva ja koulutusvelvollisuus
  • takaisinottovelvollisuus

Esimiesten valmennus irtisanomistilanteissa

 • Valmennus irtisanomistilanteisiin sekä käytännön ohjeistukset tämän tueksi